Reorganisatie fitness onderneming

Begin 2010 kwam HAVENDIJK Overname Financiering Strategie na doorverwijzing van een medewerker bij de bijzonder beheerafdeling van een grootbank in contact met een ondernemersechtpaar met een fitnessonderneming in de buurt van Rotterdam. De bank had geen vertrouwen meer in de ondernemers en eiste ondersteuning van een derde partij omdat anders de financiering zou worden opgezegd.

Het betrof een fitnessclub waarbij teveel personeel rondliep terwijl de eigenaars te vaak afwezig waren en zich bezig hielden met  randzaken. Tevens was er een dispuut met de eigenaar over achterstallig onderhoud en een grote huurachterstand. Tenslotte waren er diverse crediteuren waaronder de bank die nog diverse vorderingen hadden uitstaan.

Problemen:

In een quick-scan werden de volgende problemen vastgesteld:

 • Door teveel personeel te weinig persoonlijk aanwezig daardoor minder  klantenbinding.
 • Sterke daling van het aantal leden met 30%.
 • Te hoge privé uitgaven ten opzichte van het resultaatniveau.
 • Te hoge personeelskosten gerelateerd aan de omzet.
 • Weglopen van problemen en een te weinig zakelijke aanpak.
 • Te weinig sturen op kosten.
 • Een te hoge huur gezien het aantal klanten.
 • Potentie van de baromzet niet volledig benut, te lage prijzen.
 • Oplopen van huurachterstand door dispuut

Maatregelen:

Vervolgens zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Continue aanwezigheid van één van de twee ondernemers.
 • Personeel met 2 FTE teruggebracht.
 • Verhogen contributieabonnement.
 • Verhogen baromzet door beperkte verhoging van diverse artikelen.
 • Scheiden van privé en zakelijk waardoor beter inzicht.
 • Privé onttrekkingen beperkt.
 • Maandelijkse monitoren van omzet, kosten en resultaat.
 • Betalingsafspraken maken met verhuurder over huur achterstand.

Resultaat:

Door de aanwezigheid van de beide eigenaars en de overige genomen maatregelen was de onderneming binnen 6 maanden weer winstgevend en nam het aantal leden in korte tijd weer met 20% toe. 2010 werd met een kleine plus afgesloten terwijl de onderneming in 2011 goed winstgevend was. Kortom een succesvolle herstructurering door de specialisten van HAVENDIJK Overname Financiering Strategie.

COPYRIGHT 2019: HAVENDIJK B.V. | WEBSITE DOOR: HEERS