Blog

Update september 2017: Financieringen HAVENDIJK

Financieringen HAVENDIJK  

Dynamic Producers B.V. is een snel groeiende onderneming met als belangrijkste aktiviteiten de im- en export van tomaten. De tomaten worden veelal in Marokko en Spanje gekocht, in Nederland gesorteerd en verpakt en daarna geëxporteerd naar grootwinkelbedrijven in met name de Scandinavische markt.

Door de snel groeiende omzet is er behoefte aan extra werkkapitaal. ABN AMRO Commercial Finance wil deze groei graag faciliteren middels een flexibele factoring faciliteit. Hiermee kan Dynamic Producers B.V. de voorgenomen groei óók realiseren.

HAVENDIJK heeft gesproken met een drietal banken/factormaatschappijen welke graag de gevraagde faciliteit wilden verstrekken. Uiteindelijk heeft de prettige samenwerking met Menno van den Ende van ABN AMRO Commercial Finance én de goede voorwaarden en condities, voor de heer Dalm de doorslag gegeven om te kiezen voor ABN AMRO Commercial Finance.

Op 18 augustus jl. is door de heer P. Dalm van Dynamic Producers B.V. de financierings-overeenkomst met ABN AMRO Commercial Finance, getekend.

Financiering Havendijk

Namens HAVENDIJK feliciteren wij de heer Dalm van Dynamic Producers B.V. met de verkregen groeifaciliteit en ABN AMRO Commercial Finance met het binnenhalen van deze mooie relatie.

Financieringen Havendijk: financiering nieuwbouw  
HAVENDIJK heeft de heer P. Boers van Boers lasconstructies & montage B.V. succesvol begeleid bij de financiering van de nieuwbouw van het nieuwe bedrijfspand.
Door de groei van de aktiviteiten zijn de huidige bedrijfspanden te klein geworden om deze groei te kunnen doorzetten.
Na een lange zoektocht is een geschikt perceel gevonden in Hoek van Holland om de noodzakelijke nieuwbouw te kunnen realiseren.

In samenspraak met Edwin de Lijster van De Lijster administraties & belastingen heeft HAVENDIJK alle cijfers (zowel historisch als prognoses) doorgerekend en is een investeringsplan en financieringsplan opgesteld. Op basis van realistische cijfers bleek de nieuwbouw goed te financieren.

Met de benodigde informatie heeft HAVENDIJK twee banken benaderd voor de gevraagde financiering. Beide banken waren bereid de benodigde financiering te verstrekken. Uiteindelijk gaven de goede voorwaarden en condities van de ING Bank en de prettige samenwerking met accountmanager Robin Persoon, de doorslag om voor ING Bank te kiezen.

Voor informatie over andere projecten kunt u kijken op:
 https://www.havendijk.nl/succesverhalen/

COPYRIGHT 2019: HAVENDIJK B.V. | WEBSITE DOOR: HEERS