strategisch adviseur | partttime CFO | HAVENDIJK

Heeft u een behoefte aan een deeltijd strategisch adviseur of financieel directeur dan kan HAVENDIJK Overname Financiering Strategie hierin voorzien. Onze financieel en bedrijfskundige specialisten kunnen u vanaf een dagdeel per maand bijstaan om uw organisatie op een hoger niveau te tillen.

Rol:  Strategisch Adviseur / Deeltijd CFO

Aanpak
Optimalisatie van de volgende 5 disciplines:

1. Strategie

 1. Businessconcept
 2. Verdienmodel
 3. Marktontwikkelingen
 4. Onderscheidend vermogen

2. Financieel management en financiering

 1. Administratie
 2. Werkkapitaalmanagement
 3. Financiering(structuur)

3. Organisatie

 1. Organisatievorm in relatie tot (volgende) levensfase bedrijf
 2. Kostenefficiënte structuur
 3. Slimmer organiseren
 4. Vakkennis/procedures

4. Marketing en Verkoop

 1. Branding/merkwaarde

5. Communicatie

 1. Doelgroepen
 2. Uitstraling van het bedrijf/merk

Uitvoering

Strategische ondersteuning door HAVENDIJK:

 • Sparringpartner/klankbord DGA (ongevraagd adviseren vooruit in de tijd) uw eigen strategisch adviseur
 • Bedrijfsplan/Strategie (lange termijn doelen voor ogen houden)
 • Optimaliseren bedrijfsvoering
 • Sturen op bedrijfseconomische waarde i.p.v. op omzet en bedrijfsresultaat
 • Periodieke SWOT-analyse (jaarlijks)
 • Vangnet in crisissituaties

CFO-ondersteuning door HAVENDIJK:

 • Planning en Control cyclus
 • Financiële planning, begroten en budgetteren, liquiditeitsprognoses (lange
  termijn)
 • Investeringsbeslissingen (rendement/risico)
 • Cash- en werkkapitaalmanagement
 • Balansmanagement
 • Risicomanagement
 • Optimalisatie financieringsstructuur
 • Optimalisatie vennootschapsstructuur
 • Managementrapportages
 • Managementinformatie vertalen in (financieel) beleid
 • Sparringpartner externe accountant
 • Periodieke waardescans
 • Winstoptimalisatie
 • Prijs- & marge beleid
  • Kostenbeheer
  • Productiviteit
  • Personeelsbezetting
  • Debiteurenbeheer
  • Voorraadbeheer
  • Verkoop & marketing

NB: de opsomming is niet limitatief en kan naar behoefte van de opdrachtgever aangevuld of ingeperkt worden.

Doelstellingen kunnen o.a. zijn:

 • Strategisch: Duurzame groeistrategie ontwikkelen en implementeren.
 • Methoden die van belang waren om levensvatbaar te worden, vormen vaak een blokkade om door te groeien.
 • Financieel: Aandeelhouderswaarde creëren.
 • Eerdere omzetgroei heeft zich nauwelijks vertaald in een positieve resultaatontwikkeling. Focus op resultaatontwikkeling.

Neem contact met ons voor een vrijblijvende afspraak met de financieel en bedrijfskundige specialisten van HAVENDIJK Overname Financiering Strategie.

HAVENDIJK kan als strategisch adviseur / deeltijd CFO ook uw onderneming naar een betere toekomst leiden.

COPYRIGHT 2019: HAVENDIJK B.V. | WEBSITE DOOR: HEERS