Groeifinanciering

Bij snelle groei van een onderneming ontstaan er naast een hogere omzet en groeipijnen ook andere financiële zaken die de volle aandacht verdienen.  Een grotere aanslag op uw werkkapitaal bijvoorbeeld. Tevens kan het van belang zijn om uw risico’s te verminderen door uw bedrijfsstructuur aan te passen. Uw financieringsvraag neemt meestal toe waardoor uw een nieuwe bedrijfsfinanciering nodig heeft.

Groeifinanciering : groei van uw onderneming

HAVENDIJK Overname Financiering Strategie helpt u bij het kwantificeren en valideren van groeiplannen. Daarnaast arrangeren de bedrijfsfinanciering-specialisten  groeifinanciering en het daarbijbehorende bedrijfskapitaal. Tevens voeren wij samen met u  uw groeiplannen uit in relatie tot uw  bedrijfsprocessen.

HAVENDIJK Overname Financiering Strategie  maakt het verschil door, naast het ophalen van kapitaal en het inzetten van kennis, ook ervaring en netwerk in te zetten. Niet alleen bij de structurering van de transactie maar ook bij het arrangeren van aanvullende groeifinanciering. En natuurlijk bij de implementatie van de groei- en verbeterplannen.

Groeifinanciering: bedrijfsfinanciering

U zult voor een bedrijfsfinanciering een gedegen plan moeten maken. Uit dat financieringsplan moet duidelijk  blijken welke groei is voorzien, wat dit voor gevolgen heeft op uw bedrijfsvoering en bijvoorbeeld op uw balans. HAVENDIJK kan samen met u dit financieringsplan opstellen en hiermee naar de bank of investeerders stappen. Door een goede onderbouwing van uw financieringsplan is nog voldoende bedrijfsfinanciering mogelijk voor de groei van uw onderneming.

Groeifinanciering : groei van uw onderneming betekent een groter beslag op uw werkkapitaal. Voorraden en debiteuren moeten gefinancierd worden en de crediteuren moeten worden betaald. Wij maken in samenspraak met u een analyse van het toekomstig benodigde werkkapitaal en stellen met uw bank een optimale en flexibele kredietfaciliteit samen.

Groeifinanciering : Groeifaciliteit van de overheid

De Groeifaciliteit hanteert verschillende maximum garantiebedragen:

  • De banken in Nederland kunnen een garantiefinanciering verstrekken tot maximaal € 5 mln.  in de vorm van achtergestelde leningen;
  • Risicodragend vermogen (achtergestelde leningen en/of aandelenkapitaal) verstrekt door participatiemaatschappijen valt tot maximaal € 25 mln. onder de garantieregeling.

Gaat het bedrijf failliet of is er sprake van verliesgevende verkoop, dan kan het verlies worden geclaimd. De garantie bedraagt in dat geval 50 procent van het geleden verlies.

Zie onderstaande link voor de groeifaciliteit van de overheid.  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/groeifaciliteit

Vanzelfsprekend zijn we onafhankelijk van welke financier dan ook en zijn we volkomen transparant over onze inkomsten. Wij hebben één belang namelijk, uw belang! Wilt u precies weten wat onze persoonlijke en onafhankelijke aanpak bij bedrijfsfinanciering voor u kan betekenen? Mail ons en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

COPYRIGHT 2019: HAVENDIJK B.V. | WEBSITE DOOR: HEERS