Blog

Update HAVENDIJK februari 2017

Hercertificering

In januari 2017 heeft drs. Martijn Boer, Register Aviseur Bedrijfsopvolging, de hercertificering van de Beroepsorganisatie voor specialisten in Bedrijfsoverdracht (Bobb) succesvol afgerond.

Kwaliteitsgarantie
Om gecertificeerd bedrijfsoverdrachtadviseur te worden, moet de adviseur een toets met suces afronden. Er moet een door de adviseur zelf uitgevoerde bedrijfsovernametransactie worden beschreven en een reflectieverslag worden opgesteld. Deze stukken zijn vervolgens door twee onafhankelijke leden beoordeeld en goedgekeurd. Daarbij is vastgesteld dat is voldaan aan de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de BOBB. Bij de hercertificering moet een gecertificeerd lid 70 PE punten in 3 jaar behalen en dus deelnemen aan een permanent educatieprogramma voor het up-to-date houden en vergroten van de kennis en vaardigheden. Tevens wordt een kwalitatieve toets afgenomen m.b.t. de opdrachten die in de afgelopen driejaarsperiode door de adviseur als overnamespecialist zijn begeleid.

Afgeronde projecten 2016

Hieronder enkele projecten waar wij ondernemers in 2016 met heldere analyses naar succesvolle oplossingen hebben begeleid:

 • Verkoop jachtinterieurbouw
 • Financiering onderneming ongediertebestrijding
 • De herfinanciering van een commercieel onroerend goed portefeuille in Den haag;
 • Bedrijfwaardering en bedrijfsoverdracht webbedrijf
 • Leasefaciliteit transportonderneming
 • Herfinanciering Installatiebedrijf
 • Bedrijfswaardering voor overname kinderdagverblijven
 • Begeleiding herstructuering onderneming milieuadvies
 • Opstellen financierings/ondernemingsplannen voor diverse bedrijven
 • Succesvolle begeleiding bij het verzorgen van een werkkapitaalfinanciering voor een drietal hotels.
 • Succesvolle verkoop van een bedrijfspand gecombineerd met een aflossing van de bancaire faciliteit met een aanzienlijke discount;
 • Compliance onderzoek voor diverse clienten;
 • Financiering van de overname van een metaalbewerkingsbedrijf en de herstructurering van deze onderneming in Rotterdam.

Voor achtergrondinformatie over deze projecten kunt u kijken op:
 https://www.havendijk.nl/succesverhalen/

Met vriendelijke groet,

Martijn Boer, Peter Hakkesteegt en Peter Segaar.

COPYRIGHT 2019: HAVENDIJK B.V. | WEBSITE DOOR: HEERS