Herfinanciering van bestaande onroerend goed portefeuille

HAVENDIJK heeft de directie van een vastgoed onderneming begeleid bij de herfinanciering van de bestaande onroerend goed portefeuille. De onroerend goed portefeuille bestaat uit ca. 60 objecten (verhuurde woningen en winkels) in de Randstad.

Na een grondige analyse van al het cijfermateriaal (zowel jaarcijfers als taxatierapporten en huurcontracten) zijn een tweetal banken benaderd om de interesse voor de herfinanciering te peilen.

Na verstrekking van de benodigde info aan de banken is door de beide banken een termsheet uitgebracht. Op basis van de termsheets is er voor gekozen de onderhandelingen met één bank voort te zetten. Op basis van een door HAVENDIJK opgesteld financieringsmemorandum heeft deze bank een goede aanbieding neergelegd.

Hierna is aan de huidige bankier aangegeven dat relatie gaat overstappen naar een andere bank. Alle documentatie van de nieuwe bank en alle stukken van de notaris zijn door HAVENDIJK geanalyseerd en beoordeeld waarna alle akten zijn gepasseerd. Ook het aflossingstraject bij de huidige financier is naar tevredenheid van beide partijen begeleid.

COPYRIGHT 2019: HAVENDIJK B.V. | WEBSITE DOOR: HEERS