Financiering nieuwbouw  

HAVENDIJK heeft de heer P. Boers van Boers lasconstructies & montage B.V. succesvol begeleid bij de financiering van de nieuwbouw van het nieuwe bedrijfspand. Door de groei van de aktiviteiten zijn de huidige bedrijfspanden te klein geworden om deze groei te kunnen doorzetten. Na een lange zoektocht is een geschikt perceel gevonden in Hoek van Holland […]

Dynamic Producers B.V. is een snel groeiende onderneming met als belangrijkste aktiviteiten de im- en export van tomaten. De tomaten worden veelal in Marokko en Spanje gekocht, in Nederland gesorteerd en verpakt en daarna geëxporteerd naar grootwinkelbedrijven in met name de Scandinavische markt. Door de snel groeiende omzet is er behoefte aan extra werkkapitaal. ABN AMRO […]

Boer Kiest Zon ontwikkelt zonne-energieprojecten voor de agrarische sector. De zonnepanelen worden geplaatst op de daken van boerenbedrijven terwijl gelijkertijd de daken die asbest bevatten, worden gesaneerd. Naast verduurzaming wordt hiermee direct een verbeteringsslag gemaakt voor de volksgezondheid. Boer Kiest Zon plaatst circa 60.000 panelen, wat gelijk staat aan de energiebehoefte van ongeveer 5.000 huishoudens. […]

HAVENDIJK heeft de directie van een vastgoed onderneming begeleid bij de herfinanciering van de bestaande onroerend goed portefeuille. De onroerend goed portefeuille bestaat uit ca. 60 objecten (verhuurde woningen en winkels) in de Randstad. Na een grondige analyse van al het cijfermateriaal (zowel jaarcijfers als taxatierapporten en huurcontracten) zijn een tweetal banken benaderd om de […]

COPYRIGHT 2019: HAVENDIJK B.V. | WEBSITE DOOR: HEERS