Blog

Familiebedrijven overdracht: veel belasting bij overdracht in NL

Familiebedrijven overdracht

Familiebedrijven in Nederland betalen relatief veel belasting bij overdracht van de aandelen aan de volgende generatie. Zij moeten gemiddeld zo’n €300.000 afdragen, terwijl ondernemingen in België en Duitsland zijn vrijgesteld van belastingheffing bij generatiewisseling.

Dit blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek naar de fiscale behandeling van familiebedrijven in 42 landen. Bij nalatenschap van een onderneming met een waarde van €10 mln varieert de belastingheffing van nihil tot bijna €4 mln. En bij pensionering van de oude eigenaar kan de maximale last oplopen tot meer dan €5 mln, zo is berekend.

De onderzoekers constateren soms grote verschillen in belastingheffing tussen buurlanden. Nederlandse ondernemers zijn over het algemeen “happy” met de bestaande regeling, maar feit is dat Duitsland en België een gunstiger regime hanteren.

Bij overdracht van een Nederlands familiebedrijf aan de kinderen geldt een ruime vrijstelling van de schenk- en erfbelasting. Over de eerste €1 mln van de ondernemingswaarde wordt geen belasting geheven. Daarboven is 83% vrijgesteld. De heffing gaat dus alleen over de resterende 17%. Daarnaast bestaat er een faciliteit voor het doorschuiven van de inkomstenbelasting.

Familiebedrijven overdracht: bedrijfsoverdrachtregeling, 

Maar het voortbestaan van deze bedrijfsoverdrachtregeling, kortweg BOR genaamd, is niet onbedreigd. Onder het kabinet Rutte zijn eerder stemmen opgegaan om de regeling te versoberen. Die oproepen verstomden weer nadat hierover veel onrust ontstond in de kring van familiebedrijven. ‘Ik denk niet dat het huidige kabinet nog met andere voorstellen zal komen. Maar een volgende regering kan hier anders over denken’, zegt Leurs.

Desastreus

Zou de BOR geheel verdwijnen, dan zijn de gevolgen voor familiebedrijven niet te overzien. Zij komen in dat geval in een nog ongunstiger concurrentiepositie ten opzichte van collega’s in omringende landen. De eigenaren moeten dan 40% van de ondernemingswaarde afdragen. Dat is voor de meeste bedrijven niet op te brengen. Dat zou desastreus zijn.

Vooruitlopend op een mogelijke aanpassing van de BOR, kiezen sommige Nederlandse familiebedrijven ervoor de overdracht van de aandelen naar voren te halen. Cijfers daarover zijn echter niet voorhanden.

Verhuizen

In het rapport waarschuwen de onderzoekers ervoor dat verschillen in de heffingen ertoe kan leiden dat ondernemers verhuizen van het ene naar het andere land. Emigreren om fiscale redenen zoals in de jaren zeventig wel gebeurde, heeft geen zin meer. De betrokken families kunnen de fiscale claims niet langer ontlopen door naar het buitenland te gaan. Die weg is afgesneden.

Zie ook Bedrijfsovername familiebedrijven voor meer informatie.

COPYRIGHT 2019: HAVENDIJK B.V. | WEBSITE DOOR: HEERS