Blog

Verkoopklaar maken van uw onderneming

Verkoopklaar maken van uw onderneming: Wat te doen?

Belangrijk bij een verkoop is om als eerste te kijken naar de huidige en de gewenste juridische structuur. De meeste ondernemers hebben een sterke voorkeur voor zo min mogelijk belasting betalen als dat mogelijk is. Wanneer bijvoorbeeld u als de eigenaar in privé eigenaar bent van de over te dragen onderneming, dient u  over de volledige verkoopwinst belasting te betalen in de IB sfeer tegen het hoge percentage van 52%.Dit moet uiteraard zoveel mogelijk beperkt worden.

Verkoopklaar maken van uw onderneming: BV structuur

Heeft uw plannen om bedrijf te verkopen is een holding en een werkmaatschappij de simpelste vorm om directe belastingheffing te voorkomen. Vaak wordt ook drie BV’s aangeraden en om het onroerend goed in aan aparte BV te houden. Deze structuur biedt de ondernemer de mogelijkheid om, wanneer hij/zij daadwerkelijk wil overgaan tot een bedrijfsoverdracht, alsnog te kunnen bezien of alleen de werkmaatschappij of tevens het onroerend goed wordt overgedragen.

Naast het opzetten van de juiste juridische structuur houdt een groot deel van het verkoopklaar maken van uw onderneming verband met het verlagen van ondernemingspecifieke risico’s.

U kunt hierbij denken aan:

Verminderen van de afhankelijkheid van de onderneming van  de afhankelijkheid van u als directeur/eigenaar de DGA. Hierdoor kan een bepaald gedeelte van het contact van uw clientèle worden overgedaan aan een verkoper, bedrijfsleider of een ander managementlid.

Een goede spreiding aanbrengen in het klantenbestand, het verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers en het verhogen van de kwaliteit van de interne administratieve organisatie zij vaak waardeverhogende factoren.

Verkoopklaar maken van uw onderneming: begin op tijd

Ook al weet u nog niet zeker of het de juiste tijd is om daadwerkelijk het bedrijf te verkopen of over te dragen aan de volgende generatie, het staat in ieder geval als een paal boven water dat een goede voorbereiding van doorslaggevend belang kan zijn om de beste bedrijfsoverdracht mogelijk te maken of de hoogst mogelijke verkoopopbrengst te realiseren. Neem in ieder geval de tijd om de zaken voor te bereiden en om eventuele noodzakelijke  voorzieningen te treffen.

De HAVENDIJK adviseur begeleidt u hier graag bij. Voor meer informatie zie ook:

Verkoop uw bedrijf met HAVENDIJK

COPYRIGHT 2019: HAVENDIJK B.V. | WEBSITE DOOR: HEERS